KORFOWE ARABIANS
Polska Prasa - Polish Press

Dekor na okładce Konia Polskiego
Dekor on the cover of "Koń Polski"